Stichting Zebra Voorlichting

Zebra's staan nooit alleen maar in een kudde

Het is bijna zover...

van totaal € 3.500 (0%)
Zebra Voorlichting maakt zelfbeschadiging bespreekbaar. Zowel met lotgenoten (cliënten) als met de schil daaromheen: Ouders, Partners, Naasten. Maar ook (huis)artsen, verpleegkundigen en GGZ professionals worden regelmatig door ons voorgelicht over zelfbeschadiging. ZEBRA staat voor Zelfbeschadiging Erkennen Begrijpen Reduceren & Accepteren. Ook staat de naam symbool voor de littekens die kunnen achterblijven op de huid van mensen die te maken hebben gehad met zelfbeschadiging. Door meer in de openheid te treden met dit onderwerp hopen wij dat mensen die kampen met deze problematiek eerder aan de bel trekken en geholpen kunnen worden. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat wanneer de omgeving (ouders/partners & naasten), de hulpverleners (GGZ) en artsen/medici/verpleegkundigen meer van het onderwerp Zelfbeschadiging weten er op een meer begripvolle wijze gereageerd kan worden, wat het herstel van lotgenoten ten goede komt. www.zebravoorlichting.nl